Ge en gåva

Församlingens verksamhet bygger till största delen på frivilliga gåvor. Här nedan har du två vägar att bidra med medel till församlingens arbete.

Via bankgiro

Sätt in pengar till vårt bankgirokonto 725-1515. Märk gärna inbetalningen med det du vill ge din gåva till.

Via kort

Ge en gåva genom att betala med kort. Du kan antingen betala via ett PayPal-konto, om du innehar ett sådant, eller direkt med ditt VISA- eller Mastercard.
Denna funktion är inte tillgänglig än.

Bibelstudium

Vill du gräva djupare? Vill Du lära dig mer om Bibeln och kristen tro?

I vår församlingsordning skriver vi,

"Bibeln är vår grund och främsta källa för tro och liv. Vi tror att Gud talar till alla människor i alla tider genom Bibeln, författad av människor inspirerad av Guds Ande. Vår uppgift är att, ledda av den Helige ande, öppna oss för Guds ord, låta det förvandla oss, och leva ut det, personligt och gemensamt. Eftersom Bibeln har tillkommit i en annan tid än vår egen måste den tolkas. Det sker när vi som församling möts i lyssnande och samtal, under bön och Andens ledning och med utgångspunkt i Jesus Kristus som Guds ords centrum. I Bibeln ser vi guds avsikt och handlande med världen, särskilt uppenbart blir det i Jesus ord och gärningar."

Bengt  Jörnland

Pastor

0739-33 36 03
bengt@skillingemissionshus.se

Mer under Utforska kristen tro