Ge en gåva

Församlingens verksamhet bygger till största delen på frivilliga gåvor. Här nedan har du två vägar att bidra med medel till församlingens arbete.

Via bankgiro

Sätt in pengar till vårt bankgirokonto 725-1515. Märk gärna inbetalningen med det du vill ge din gåva till.

Via kort

Ge en gåva genom att betala med kort. Du kan antingen betala via ett PayPal-konto, om du innehar ett sådant, eller direkt med ditt VISA- eller Mastercard.
Denna funktion är inte tillgänglig än.

Församlingens historia

Skillinge Missionshus bildades 1986 genom att tre små frikyrkoförsamlingar på Österlen gick samman. De valde då att fortsätta ha sin verksamhet i Skillinge Missionshus som byggdes 1912.

Församlingen hör hemma i två församlingsrörelser, Equmeniakyrkan (tidigare Svenska Missionskyrkan och Svenska Baptistsamfundet) och Evangeliska Frikyrkan.Lokalt samarbetar vi med de kristna kyrkorna som finns på Österlen.

Vidsammanslagningen hade församlingen 18 medlemmar. Idag är vi ca 95 medlemmar men långt fler än så ser Missionshuset som sin församling.

Bertil  Olsson

Ansvarig för onsdagsluncherna

070-5333171
bertil@skillingemissionshus.se