Ge en gåva

Församlingens verksamhet bygger till största delen på frivilliga gåvor. Här nedan har du två vägar att bidra med medel till församlingens arbete.

Via bankgiro

Sätt in pengar till vårt bankgirokonto 725-1515. Märk gärna inbetalningen med det du vill ge din gåva till.

Via kort

Ge en gåva genom att betala med kort. Du kan antingen betala via ett PayPal-konto, om du innehar ett sådant, eller direkt med ditt VISA- eller Mastercard.
Denna funktion är inte tillgänglig än.

Fredagshäng

Varannan fredag, ojämna veckor, är det Fritidsgård i Missionshuset. Det är för alla tjejer och killar från årskurs 4 och uppåt. Kl 18.30-21.00 för mellanstadiet och 18.30-23.00 för alla från årskurs 7 och uppåt. 20kr/gång.

Kalle Spetz

Pastor & föreståndare

0735-284328
kalle@skillingemissionshus.se