Ge en gåva

Församlingens verksamhet bygger till största delen på frivilliga gåvor. Här nedan har du två vägar att bidra med medel till församlingens arbete.

Via bankgiro

Sätt in pengar till vårt bankgirokonto 725-1515. Märk gärna inbetalningen med det du vill ge din gåva till.

Via kort

Ge en gåva genom att betala med kort. Du kan antingen betala via ett PayPal-konto, om du innehar ett sådant, eller direkt med ditt VISA- eller Mastercard.
Denna funktion är inte tillgänglig än.

I tacksamhetens tecken

Vad är tacksamhet, vad är det bra för, vad kostar det och och vad ger det? Framförallt: Hur kan vi öva oss i att upptäcka och uppskatta det vi har och inte bara det som saknas i våra liv?

Tacksamhet hör samman med att leva fullt ut det liv man redan har, det vill säga det verkliga livet och inte det livet som man önskar sig eller tycker att man borde ha.

Att växa i tacksamhet är en personlig process som rör sig om mognad, mål och mening.

Patricia Tudor-Sandahl är psykolog, psykoterapeut, fil.dr. i pedagogik och författare till en rad välkända böcker. Hon är också en välbekant röst för alla som lyssnar till radions, Tankar för dagen.

12 september kl 19.00.

Boka din biljett, 100kr/st, genom att maila kalle@skillingemissionshus.se

Mer under Föredrag och musikkvällar