Ge en gåva

Församlingens verksamhet bygger till största delen på frivilliga gåvor. Här nedan har du två vägar att bidra med medel till församlingens arbete.

Via bankgiro

Sätt in pengar till vårt bankgirokonto 725-1515. Märk gärna inbetalningen med det du vill ge din gåva till.

Via kort

Ge en gåva genom att betala med kort. Du kan antingen betala via ett PayPal-konto, om du innehar ett sådant, eller direkt med ditt VISA- eller Mastercard.
Denna funktion är inte tillgänglig än.

Sjukhuset i Mpongwe

  • BVC mottagningen

  • Väntsal

  • En av sjukhusets läkare.

Mpongwe Mission Hospital fungerar som ett av två distriktssjukhus i Mpongwe District. Ett område med omkring 110 000 invånare. Mpongwe District är ett landsbygdsområde utan större tätorter. Det finns 14 hälsocentraler i området.

Sjukhuset ägs av Mpongwe Baptist Association (MBA) sedan 2007. Det leds av en styrelse med representanter från kommun, statens sjukvårdsdistrikt, farmare i området, Baptistkyrkan i Zambia, Mpongwe och Evangeliska Frikyrkan i Sverige.

Under 2005 tog sjukhuset emot ca 21 000 patienter i mottagningen och ca 4000 patienter på vårdavdelningarna. Ca 1 000 mammor födde sina barn på sjukhuset under samma år. Förutom de 6 avdelningarna (män, kvinnor, barn, förlossning, TB och nutrition) finns 2 operationssalar, röntgen, laboratorium, blodbank, kök, tvätteri, apotek och underhållsavdelning. Sjukhuset driver också 4 program: HIV/Aids, Malaria, TB och ART-klinik. Alla dessa program arbetar med såväl undervisning, träning i hemsjukvård, förebyggande och vård.

Staten beslutade den 1 april 2006 att all sjukvård på den zambiska landsbygden skall vara gratis. Detta har medfört att den ekonomiska situationen vid sjukhuset kraftigt har förvärrats. Statens kontanta månatliga bidrag till sjukhuset halverades vid samma tidpunkt. I samband med att fri sjukvård infördes ökade patienttillströmningen andra kvartalet 2006 med 75 procent (jämfört med föregående år). Sjukhuset är, liksom alla landsbygdssjukhus, nu i huvudsak beroende av finansiellt stöd från utlandet.

Relaterad information

Anders  Ivarsson

Kassör

anders@skillingemissionshus.se

Mer under Internationellt