Ge en gåva

Församlingens verksamhet bygger till största delen på frivilliga gåvor. Här nedan har du två vägar att bidra med medel till församlingens arbete.

Via bankgiro

Sätt in pengar till vårt bankgirokonto 725-1515. Märk gärna inbetalningen med det du vill ge din gåva till.

Via kort

Ge en gåva genom att betala med kort. Du kan antingen betala via ett PayPal-konto, om du innehar ett sådant, eller direkt med ditt VISA- eller Mastercard.
Denna funktion är inte tillgänglig än.

Skamfilad - en föreläsning om att möta svåra känslor hos sig själv och andra

Välkommen till ett föredrag av Göran Larsson, präst, leg. psykoterapeut och S:t Lukasutbildad själavårdare.

SKAMFILAD - om att möta svåra känslor hos sig själv och andra

Generad, förvirrad, bortgjord, utsatt. Skam är en känsla som någon gång drabbar oss alla. Göran berättar lättfattligt om skammens många ansikten och hur den påverkar våra liv och relationer. Med humor, värme och många vardagliga exempel lotsar han oss mot ett respektfullt och medkännande bemötande både av oss själva och andra. En föreläsning om liv och längtan, hopp och vägar till ett helare Jag.

Föreläsningen bygger Görans uppmärksammade bok Skamfilad, Verbum förlag.

Göran är verksam vid Sankt Lukas Dalarna i Falun. Han har under många år jobbat med dialog- och reflektionsgrupper i församlingar och bland långtidssjukskrivna och fungerat som etisk rådgivare i olika beroendebehandlingar. Göran Larsson är flitigt anlitad som handledare och föreläsare över hela Sverige.

Föredraget är på Restaurang litemer i Ystad den 28 januari kl 19:00. Du förbokar din biljett genom att maila bengt@skillingemissionshus.se. 100kr/st. Du betalar enklast när du kommer med swish eller kontanter.

Bengt  Jörnland

Pastor

0739-33 36 03
bengt@skillingemissionshus.se

Mer under Föredrag och musikkvällar