Ge en gåva

Församlingens verksamhet bygger till största delen på frivilliga gåvor. Här nedan har du två vägar att bidra med medel till församlingens arbete.

Via bankgiro

Sätt in pengar till vårt bankgirokonto 725-1515. Märk gärna inbetalningen med det du vill ge din gåva till.

Via kort

Ge en gåva genom att betala med kort. Du kan antingen betala via ett PayPal-konto, om du innehar ett sådant, eller direkt med ditt VISA- eller Mastercard.
Denna funktion är inte tillgänglig än.

TIKVA

Tikva är en träningsform och avslappnings metod med fokus på balans och inre tillit. Inspirationen hämtas från Psalm 23 "Du låter mig vila på gröna ängar, du för mig till vatten där jag finner ro".

Tikva vill ge redskap för dig som vill leva ett liv i balans och tillit med fokus på hela människan till ande kropp och själ. Genom enkla kroppsövningar bygger vi upp kroppens styrka och smidighet. Under passet talas ord som bygger upp och uppmuntrar din självkänsla och ditt människovärde. Övningarna hjälper dig att förändra negativa tankar och förmedlar hopp till din själ.

Du är med efter egen förmåga vilket gör att alla kan delta oavsett förutsättningar. De som kan är delaktiga i alla kroppsövningar, en del lyssnar sig bara igenom passet. Målet är att du som deltar ska förstå att de är en del av något större. Innanför, inte utanför.

Tikva betyder hopp och tro.

Tikvaledare är Catharina Åberg. Catharina är utbildad sjuksköterska, massageterapeut och diplomerad TIKVA instruktör.

Anmälan till catharina@skillingemissionshus.se
tfn 0768-821057

Relaterad information

Mer under Utforska kristen tro