Vi vill prata med dig

Vår församling består av en massa olika människor. Några av oss har förmånen att ägna merparten av våra dagar till att leda och sätta en viss struktur i denna gemenskap av människor. Nedan hittar du adressen till platsen du kan hitta oss dagtid och även telefonnummer och e-postadress. Vi vill gärna prata med dig!

Kontaktuppgifter

Skillinge Missionshus

Skolgatan 16

276 60 Skillinge

Telefon till Missionshuset

0735-284328

E-post
info@skillingemissionshus.se

Kontaktformulär

Lämna en kommentar

Sjukhuset i Mpongwe

  • BVC mottagningen

  • Väntsal

  • En av sjukhusets läkare.

Mpongwe Mission Hospital fungerar som ett av två distriktssjukhus i Mpongwe District. Ett område med omkring 110 000 invånare. Mpongwe District är ett landsbygdsområde utan större tätorter. Det finns 14 hälsocentraler i området.

Sjukhuset ägs av Mpongwe Baptist Association (MBA) sedan 2007. Det leds av en styrelse med representanter från kommun, statens sjukvårdsdistrikt, farmare i området, Baptistkyrkan i Zambia, Mpongwe och Evangeliska Frikyrkan i Sverige.

Under 2005 tog sjukhuset emot ca 21 000 patienter i mottagningen och ca 4000 patienter på vårdavdelningarna. Ca 1 000 mammor födde sina barn på sjukhuset under samma år. Förutom de 6 avdelningarna (män, kvinnor, barn, förlossning, TB och nutrition) finns 2 operationssalar, röntgen, laboratorium, blodbank, kök, tvätteri, apotek och underhållsavdelning. Sjukhuset driver också 4 program: HIV/Aids, Malaria, TB och ART-klinik. Alla dessa program arbetar med såväl undervisning, träning i hemsjukvård, förebyggande och vård.

Staten beslutade den 1 april 2006 att all sjukvård på den zambiska landsbygden skall vara gratis. Detta har medfört att den ekonomiska situationen vid sjukhuset kraftigt har förvärrats. Statens kontanta månatliga bidrag till sjukhuset halverades vid samma tidpunkt. I samband med att fri sjukvård infördes ökade patienttillströmningen andra kvartalet 2006 med 75 procent (jämfört med föregående år). Sjukhuset är, liksom alla landsbygdssjukhus, nu i huvudsak beroende av finansiellt stöd från utlandet.

Relaterad information

Anders  Ivarsson

Kassör

anders@skillingemissionshus.se

Mer under Internationellt