MAN BLIR MÄNNISKA IGEN – en föreläsning om att förlora och börja om på nytt

Mitt i vardagslunken händer det att vår trygghet får sig en törn. Ibland slår sig förlusten, krisen eller sorgen ner vid köksbordet för att utmana våra invanda föreställningar om hur livet är och borde vara.

Göran Larsson beskriver personligt och utifrån egen erfarenhet vad det kan innebära när det oväntade och ovälkomna tränger sig in i våra liv och ställer allt på ända. Han säger: ”Jag tror att vägen ut, är vägen igenom. Och att den svåra konsten att mogna i motvind kan ge en ny innebörd åt ord som Tacksamhet, Glädje, Hopp och Tro.”

Föreläsningen bygger på Lilla sorgeboken, nyss utkommen på Verbum förlag

Göran Larsson är präst, leg. psykoterapeut och S:t Lukasutbildad själavårdare, verksam vid Sankt Lukas Dalarna i Falun. Han har under många år jobbat med dialog- och reflektionsgrupper i församlingar och bland långtidssjukskrivna och fungerat som etisk rådgivare i olika beroendebehandlingar. Göran Larsson är flitigt anlitad som handledare och föreläsare över hela Sverige.

Föreläsningen är i Skillinge Missionshus onsdagen den 29 januari kl 19.00. Du förbokar din biljett genom att maila kalle@skillingemissionshus.se 

100kr/biljett

 

 

Mer under Föredrag och musikkvällar