Sinnesromässa

Efter ett längre uppehåll startar vi igen Sinnesromässor i Skillinge Missionshus.

Sinnesromässan innehåller "delning" av någon som har erfarenhet av 12 stegsprogrammet, musik, betraktelse och möjlighet att gå till olika stationer - nattvard, ljuständning, textläsning, förbön, skriva böner, lägga av sig sin börda mm.

Kvällarna arrangeras sista onsdagen i månaden kl 19. Drop-in fika från kl 18.15.

 “There is a crack in everything. That´s how the light gets in.” Leonard Cohen

 

Relaterad information

Kalle Spetz

Pastor & föreståndare

0735-284328
kalle@skillingemissionshus.se