Sinnesromässa

Hösten 2013 började vi tillsammans med Elimkyrkan i Simrishamn arrangera Sinnesromässor på MårtenPers Källa. Våren 2015 flyttades samlingarna till Skillinge och Missionshuset.

Sinnesromässan innehåller "delning" av någon som har erfarenhet av 12 stegsprogrammet, musik, betraktelse och möjlighet att gå till olika stationer - nattvard, ljuständning, textläsning, förbön, skriva böner, lägga av sig sin börda.

Kvällarna arrangeras i samarbete med Elimkyrkan i Simrishamn kl 19 första onsdagen varje månad. Drop-in fika från kl 18.15.

"There is a crack in everything. That´s how the light gets in." Leonard Cohen

Relaterad information

Kalle Spetz

Pastor & föreståndare

0735-284328
kalle@skillingemissionshus.se