Höstens körprojekt är inställt

Vår körledare Annika Ivarsson har fått ändrade arbetsförhållanden. Vi har sökt efter en ersättare men inte lyckats. Tyvärr är därför höstens körprojekt inställt.