Projektstöd från Allmänna arvsfonden

Missionshuset har blivit beviljad 2,7 miljoner i lokalstöd från Allmänna arvsfonden. Arvsfonden fördelar projekt- eller lokalstöd till ideella organisationer, som vill pröva nyskapande idéer som utvecklar verksamheter för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

Publicerat den 21 januari av Kalle Spetz