Hyllie Park Folkhögskola bedriver Svenska för invandrare i Skillinge

Den 2 mars 2015 startade Hyllie Park Folkhögskola Svenska för invandrare, SFI, i våra lokaler. Skolan startade med 12 elever och nu, januari 2017, är det 60 elever.

Utöver att studera svenska så är det ett starkt fokus på integration. Byns föreningar och företag är delaktiga. Skolan vill också erbjuda en varm och välkomnande studiemiljö i Missionshusets nybyggda lokaler.

Om Hyllie Parks Folkhögskola

Hyllie Park Folkhögskola genomför en bred folkhögskoleverksamhet i Malmö och Kunming, Kina. Utöver det har de genomfört sfi-verksamhet i Malmö sedan 2006 och uppdragsutbildning för Malmö stad sedan 1999. Verksamheten kännetecknas av ett modersmålsbaserat arbetssätt som visar sig vara stort stöd, inte minst för personer med kort utbildning, i inlärningssituationen. Idag studerar närmare 500 personer i vår sfi-verksamhet.

Läs mer om Hyllie Park Folkhögskola

Studietider och grupper

Studietiderna i Skillinge är anpassade efter busstider från Simrishamn, Hammenhög, Borrby och Östra Hoby. Studierna bedrivs måndag-torsdag kl 10.30-16-00.

Heltidstudier på sfi (15 tim) innebär att man är på plats tre dagar i veckan.

Kontakt: Rebecca Reimer, Sfi-lärare

E-post: rebecca.reimer@hylliepark.se

Relaterad information