Vill du vara volontär vid SFI utbildningen i Skillinge?

  • Volontären Anna lär eleverna svensk historia.

Vill du vara volontär vid Hyllie Park Folkhögskolas utbildning i svenska för invandrare. Måndagar och torsdagar kl 10-11.15 öppnar skolan upp för dig som vill bidra till att eleverna snabbt lär sig svenska och integreras i vårt samhälle.

Målsättningen med folkhögskolan i Skillinge är, förutom att ge bra svenska undervisning, att ha ett starkt fokus på integration. Skolan vill även erbjuda en varm och välkomnande studiemiljö i Missionshusets fina lokaler.

Bakgrund

Den 2 mars 2015 startade Hyllie Park Folkhögskola Svenska för invandrare, SFI, i Skillinge Missionshus. Ca 60-70 elever studerar på skolan.

Om Hyllie Parks Folkhögskola

Hyllie Park Folkhögskola genomför en bred folkhögskoleverksamhet i Malmö och Kunming, Kina. Utöver det har de genomfört sfi-verksamhet i Malmö sedan 2006 och uppdragsutbildning för Malmö stad sedan 1999. Verksamheten kännetecknas av ett modersmålsbaserat arbetssätt som visar sig vara stort stöd, inte minst för personer med kort utbildning, i inlärningssituationen. Idag studerar närmare 800 personer i skolans sfi-verksamhet. Folkhögskolan har förutom i Skillinge filialer i Göteborg och Kristianstad.

Mer under Hyllie Park Folkhögskola bedriver Svenska för invandrare i Skillinge