Internationellt

Genom de trossamfund vi samverkar med, Evangeliska Frikyrkan och
Equmeniakyrkan, är vi delaktiga i mission över hela världen. Vi har valt
att på ett särskilt sätt engagera oss i Mpongwe Mission Station i
Zambia.