Att höra till: Om ensamhet och gemenskap.

Foto: Yanan Li

Välkommen till en föreläsning med Peter Strang. Peter är läkare, specialist i onkologi och professor i palliativ medicin vid Karolinska Institutet i Stockholm. Han har gett ut flera böcker och hans föreläsningar kännetecknas av ödmjukhet, respekt och stort kunnande.

2014 kom han ut med boken "Att höra till: om ensamhet och gemenskap" vilket är temat för föreläsningen i Skillinge. Om föreläsningens innehåll:Självvald avskildhet är välgörande i vår stressiga tid, medan ofrivillig ensamhet har omfattande hälsoeffekter. Frånsett att ensamhet är tråkigt på det psykiska planet och är kopplad bl.a. till ångest och nedstämdhet, har ofrivillig ensamhet även långtgående effekter på den kroppsliga hälsan: risken för hjärt-och kärlsjukdom ökar, immunsystemet försvagas och till och med minnet påverkas. Varför är det så? Det kommer föreläsningen att ge svar på.

Samtidigt har gemenskapen motsatta effekter, oavsett om vi pratar om gemenskapen mellan människor, med husdjur, med naturen eller gemenskapen med något större. Gemenskapen är förenad med välbefinnande, bättre livskvalitet, bättre kroppslig hälsa men även med existentiell hälsa. Altruism och äkta tacksamhet handlar också om gemenskap och gynnar både hjälparen och den som blir hjälpt.

Skillinge Missionshus har beviljats medel från Socialstyrelsen för att under 2023 arbeta med att förebygga och motverka ofrivillig ensamhet. Vi vill genom att skapa mötesplatser för samtal, föreläsningar och gemenskap bidra till ökad livskunskap och upplevelse av sammanhang, mening och hopp. Statsbidraget ger oss möjligheten att bjuda in till dessa föreläsningar med fika och samtal helt utan kostnad för dig som kommer.

Anmälan till Kalle Spetz, pastor och ansvarig projektledare, kalle@skillingemissionshus.se

Du är varmt välkommen!!

Mer under Föredrag och musikkvällar