Existentiell Hälsa

Föredrag av Cecilia Melder, religionspsykolog, präst och forskare.

Hur kan det vara att så många upplever att de mår dåligt i sinnet och själen när det finns siffror som visar att vi är ett förhållandevis friskt folk med god och väl utbyggd vård?

Tränar du, är du noga med vad du äter? Allt fler människor tar väl hand om sin kropp. Men hur är det med din existentiella hälsa, din själ? Håller du den i god kondition?

För några år sedan gjorde Världshälsoorganisationen WHO en stor, internationell studie kring ämnet Existentiell hälsa. De kom fram till 8 faktorer som påverkar människors existentiella hälsa. Exempel på dem är känsla av hopp, harmoni, mening, sammanhang och tro.

Cecilia har forskat kring ämnet och skrivit avhandlingen Vilsenhetens epidemiologi. Idag arbetar Cecilia bl.a. med att utveckla program för sjukvård och friskvård, en sorts gymnastik för själen.

Välkomna till en riktigt intressant kväll om ett angeläget ämne.

Förboka din biljett, 100kr/st, genom att maila Kalle Spetz. kalle@skillingemissionshus.se eller ringa 0735-284328.

Mer under Föredrag och musikkvällar