Föreläsning med Anders Rosengren

Anders Rosengren är läkare och professor i molekylär medicin vid Göteborgs universitet, Han har skrivit den uppmärksammade boken, Hela livet, En läkares erfarenheter om hälsa, forskning och vardagens utmaningar. (Norstedts förlag.) https://www.norstedts.se/bok/9789113115481/hela-livet

Efter föreläsningen följer ett samtal mellan Anders och Kerstin Enlund. Kerstin är bosatt i Skillinge och arbetar som Direktor för Betaniastiftelsen. Hon är redaktör för boken, "Att leva med ovisshet, samtal om existentiell hälsa". (Libris förlag) https://www.libris.se/product/leva-med-ovisshet/

Existentiell hälsa är ett begrepp framtaget av Världshälsoorganisationen (WHO). Enligt WHO påverkar din existentiella hälsa hur du uppfattar din fysiska, psykiska och sociala hälsa.

I existentiell hälsa ingår åtta dimensioner, Hopp, helhet, förundran, mening, inre frid, existentiell styrka, andlig kontakt och personlig tro.

Anmälan för att reservera en plats till kalle@skillingemissionshus.se

100kr betalas vid entrén när du kommer. På grund av ett bidrag från Socialstyrelsen så erbjuder vi fri entré.

Varmt välkommen till en kväll med ett värdefullt innehåll!

Foto: Johan Wingborg

Mer under Föredrag och musikkvällar