Du är här:Start > Om oss

En kristen gemenskap för alla

  • Kalle Spetz, Pastor och föreståndare.

Vår församlings identitet är att vi är en kristen gemenskap för alla. Vår längtan är att alla människor som besöker oss ska kunna känna värme, generositet och delaktighet.

Vi vill vara en inkluderande gemenskap som uppmuntrar varandra till att låta Jesus få en större plats i våra liv.

Vår övergripande vision är att vi vill leva nära Jesus och nå människor med evangeliet. Den första kallelsen Jesus ger dig och mig är, Kom och följ mig. Den utmaningen möter dig och mig just där vi befinner oss.

Jesus är grunden för varje kristen gemenskap. Det är Jesus som förenar oss och det är i hans närhet vi finner mening och riktning.När vi lär känna Jesus ger han oss också en uppgift, "Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt, frukt som består". Johannesevangeliet 15.