Kyrkan i Mpongwe

Kyrkor i Afrika har en viktig roll i samhället. Mpongwe Baptist Association (MBA) med cirka 14 000 medlemmar är ett gott exempel på det. MBA har länge varit knutet till distriktssjukhuset Mpongwe Mission Hospital. Evangeliska Frikyrkan är en aktiv partner till kyrkan och dess arbete i Zambia.MBA består av 163 kyrkor som tillsammans arbetar med bland annat starta nya kyrkor och sociala projekt.

Samfundet driver sedan 2007 Mpongwe Mission Hospital som byggdes med stöd från EFK och Sida. Förutom sjukhuset, som byggdes med stöd från Sida, finns nu ett stort område med bland annat en verkstad, ett pensionat, en kyrka, hus för ungdomsverksamhet, utarrenderad jordbruksmark och personalbostäder.Att leda ett samfund av denna storlek och med detta ansvar kräver en fungerande administration. Här bidrar EFK med utbildning och stöd inom administration, organisation och ledarskap så att sjukhusets verksamhet fungerar och samordning inom församlingsrörelsen.EFK har en nära relation till MBA och bidrar med korttidsinsatser inom samfundet och mentorstöd till ledarskapet. Förhoppningen finns att nya missionärer inom en inte alltför avlägsen framtid kommer att kunna vara placerade i Zambia. Även praktikanter, läkare och andra intresserade är välkommna att göra en insats på kort tid genom volontärprogrammet StepOut Professional.

Relaterad information

Anders  Ivarsson

Kassör

anders@skillingemissionshus.se

Mer under Internationellt