• Lasse Möter - Skillinge Missionshus
    Se Equmeniakyrkans film om vår församlingsarbete och verksamhet, församlingsplanteringen i Ystad och vårt samarbete med Hyllie Park Folkhögskola i Simrishamn. Se filmen.

Välkommen!

Vad tänker du på när du hör ordet kyrka? Vi tänker på glädje, gemenskap, närhet, öppenhet, omsorg och vänskap - med varandra och med Gud. Vi liknar vårt kristna liv vid en resa eller en vandring. Att vara kristen är inte något statiskt eller oföränderligt utan tvärtom föränderligt och utvecklande. Samtidigt har vår resa ett tydligt mål: vi vill leva nära Jesus och nå människor med evangeliet. Oavsett var du befinner dig på din resa är du välkommen till Missionshuset på Skillinge, en kristen gemenskap för alla.