• Smaka och se, en gudstjänst med nattvard
  Söndag kl 10.30.

 • Söndagsklubben söndagar kl 10.30
  En samling för alla barn parallellt med gudstjänsten. Läs mer...

 • Konst & Tro, Påsken 2017
  En kulturhelg i samarbete med Hyllie Park Folkhögskola och Bilda. Läs mer...

 • Se kortfilm om vår församlings engegamang i SFI
  Länk till youtube.

Välkommen!

Vad tänker du på när du hör ordet kyrka? Vi tänker på glädje, gemenskap, närhet, öppenhet, omsorg och vänskap - med varandra och med Gud. Vi liknar vårt kristna liv vid en resa eller en vandring. Att vara kristen är inte något statiskt eller oföränderligt utan tvärtom föränderligt och utvecklande. Samtidigt har vår resa ett tydligt mål: vi vill leva nära Jesus och nå människor med evangeliet. Oavsett var du befinner dig på din resa är du välkommen till Missionshuset på Skillinge, en kristen gemenskap för alla.