• Hinder på vägen
  Välkommen till Smaka och se, en gudstjänst med nattvard.Söndag kl 10.30. Kalle Spetz predikar och Petrus Vingren spelar.

 • Att finna sin plats
  11 söndagsgudstjänster om att finna sin plats. Välkommen kl 10.30. Se söndagens rubriker och texter.

 • Söndagsklubb för alla barn!
  Ledarna är supertaggade. Varje söndag kl 10.30. Se info om hösten.

 • Se kortfilm om vår församlings engegamang i SFI
  Länk till youtube.

 • Folkrörelsenära SFI i Skillinge Missionshus
  Reportage i tidningen Dagen. Läs uppslaget...

Välkommen!

Vad tänker du på när du hör ordet kyrka? Vi tänker på glädje, gemenskap, närhet, öppenhet, omsorg och vänskap - med varandra och med Gud. Vi liknar vårt kristna liv vid en resa eller en vandring. Att vara kristen är inte något statiskt eller oföränderligt utan tvärtom föränderligt och utvecklande. Samtidigt har vår resa ett tydligt mål: vi vill leva nära Jesus och nå människor med evangeliet. Oavsett var du befinner dig på din resa är du välkommen till Missionshuset på Skillinge, en kristen gemenskap för alla.