• Välkommen till gudstjänst söndag kl 18.00.

 • Tomas Sjödin i Missionshuset 24 augusti kl 19.00
  "Den som hittar sin plats tar ingen annans". Läs mer och boka biljett...

 • Välkommen med i höstens körprojekt
  Körledare Annika Ivarsson. Läs mer...

 • Dop vid Sandhammaren
  Välkommen att vara med vid sommarens dopförrättning. Söndagen den 20 augusti kl 16.00.

 • Se kortfilm om vår församlings engegamang i SFI
  Länk till youtube.

 • Folkrörelsenära SFI i Skillinge Missionshus
  Reportage i tidningen Dagen. Läs uppslaget...

Välkommen!

Vad tänker du på när du hör ordet kyrka? Vi tänker på glädje, gemenskap, närhet, öppenhet, omsorg och vänskap - med varandra och med Gud. Vi liknar vårt kristna liv vid en resa eller en vandring. Att vara kristen är inte något statiskt eller oföränderligt utan tvärtom föränderligt och utvecklande. Samtidigt har vår resa ett tydligt mål: vi vill leva nära Jesus och nå människor med evangeliet. Oavsett var du befinner dig på din resa är du välkommen till Missionshuset på Skillinge, en kristen gemenskap för alla.