• Sommarandakter
  Våra gudstjänster är inställda tillsvidare men du som inte tillhör någon riskgrupp är varje söndag välkommen till bön, bibelläsning, sång och ljuständning kl 18:00. Läs mer...

 • En betraktelse om
  Den gode herden Se filmen.

 • Rebecca Wallin om Alphakursen
  Se filmen med Rebecca.

 • Steve Nilsson om den stora vändningen
  Se filmen

 • Betraktelse på pingstdagen.
  Skönheten i naturen vittnar om vad Gud vill göra i våra liv. En betraktelse av Kalle Spetz. Se filmen

Välkommen!

Vad tänker du på när du hör ordet kyrka? Vi tänker på glädje, gemenskap, närhet, öppenhet, omsorg och vänskap - med varandra och med Gud. Vi liknar vårt kristna liv vid en resa eller en vandring. Att vara kristen är inte något statiskt eller oföränderligt utan tvärtom föränderligt och utvecklande. Samtidigt har vår resa ett tydligt mål: vi vill leva nära Jesus och nå människor med evangeliet. Oavsett var du befinner dig på din resa är du välkommen till Missionshuset på Skillinge, en kristen gemenskap för alla.