Ge en gåva

Församlingens verksamhet bygger till största delen på frivilliga gåvor. Här nedan har du två vägar att bidra med medel till församlingens arbete.

Via bankgiro

Sätt in pengar till vårt bankgirokonto 725-1515. Märk gärna inbetalningen med det du vill ge din gåva till.

Via kort

Ge en gåva genom att betala med kort. Du kan antingen betala via ett PayPal-konto, om du innehar ett sådant, eller direkt med ditt VISA- eller Mastercard.
Denna funktion är inte tillgänglig än.

Vill du vara volontär vid SFI utbildningen i Skillinge?

  • Volontären Anna lär eleverna svensk historia.

Vill du vara volontär vid Hyllie Park Folkhögskolas utbildning i svenska för invandrare. Måndagar och torsdagar kl 10-11.15 öppnar skolan upp för dig som vill bidra till att eleverna snabbt lär sig svenska och integreras i vårt samhälle.

Målsättningen med folkhögskolan i Skillinge är, förutom att ge bra svenska undervisning, att ha ett starkt fokus på integration. Skolan vill även erbjuda en varm och välkomnande studiemiljö i Missionshusets fina lokaler.

Bakgrund

Den 2 mars 2015 startade Hyllie Park Folkhögskola Svenska för invandrare, SFI, i Skillinge Missionshus. Ca 60-70 elever studerar på skolan.

Om Hyllie Parks Folkhögskola

Hyllie Park Folkhögskola genomför en bred folkhögskoleverksamhet i Malmö och Kunming, Kina. Utöver det har de genomfört sfi-verksamhet i Malmö sedan 2006 och uppdragsutbildning för Malmö stad sedan 1999. Verksamheten kännetecknas av ett modersmålsbaserat arbetssätt som visar sig vara stort stöd, inte minst för personer med kort utbildning, i inlärningssituationen. Idag studerar närmare 800 personer i skolans sfi-verksamhet. Folkhögskolan har förutom i Skillinge filialer i Göteborg och Kristianstad.

Mer under Hyllie Park Folkhögskola bedriver Svenska för invandrare i Skillinge