Kontaktpersoner

Medarbetare

Kalle Spetz Pastor & föreståndare

0735-284328
kalle@skillingemissionshus.se

Bertil  Olsson Ansvarig för onsdagsluncherna

070-5333171
bertil@skillingemissionshus.se

Gösta  Eriksson Ordförande

070-669 5454
gosta@skillingemissionshus.se

Bengt  Jörnland Pastor

0739-33 36 03
bengt@skillingemissionshus.se

Församlingens historia

Skillinge Missionshus bildades 1986 genom att tre små frikyrkoförsamlingar på Österlen gick samman. De valde då att fortsätta ha sin verksamhet i Skillinge Missionshus som byggdes 1912.

Församlingen hör hemma i två församlingsrörelser, Equmeniakyrkan (tidigare Svenska Missionskyrkan och Svenska Baptistsamfundet) och Evangeliska Frikyrkan.Lokalt samarbetar vi med de kristna kyrkorna som finns på Österlen.

Vidsammanslagningen hade församlingen 18  medlemmar. Idag är vi ca 95 medlemmar men långt fler än så ser Missionshuset som sin församling.

Bertil  Olsson

Ansvarig för onsdagsluncherna

070-5333171
bertil@skillingemissionshus.se