I tacksamhetens tecken

Vad är tacksamhet, vad är det bra för, vad kostar det och och vad ger det? Framförallt: Hur kan vi öva oss i att upptäcka och uppskatta det vi har och inte bara det som saknas i våra liv?

Tacksamhet hör samman med att leva fullt ut det liv man redan har, det vill säga det verkliga livet och inte det livet som man önskar sig eller tycker att man borde ha.

Att växa i tacksamhet är en personlig process som rör sig om mognad, mål och mening.

Patricia Tudor-Sandahl är psykolog, psykoterapeut, fil.dr. i pedagogik och författare till en rad välkända böcker. Hon är också en välbekant röst för alla som lyssnar till radions, Tankar för dagen.

12 september kl 19.00.

Boka din biljett, 100kr/st, genom att maila kalle@skillingemissionshus.se

Mer under Föredrag och musikkvällar