Medel från Socialstyrelsen

Skillinge Missionshus har beviljats medel från Socialstyrelsen för att under 2023 arbeta med att förebygga och motverka ofrivillig ensamhet. Forskning visar att ofrivillig ensamhet kan leda till depression, demens, hjärt-kärlsjukdomar och fysisk smärta. Vi vill genom att skapa mötesplatser för samtal, föreläsningar och gemenskap bidra till ökad livskunskap och upplevelse av sammanhang, mening och hopp.

Statsbidraget ger oss möjligheten att bjuda in till dessa mötesplatser helt utan kostnad för dig som kommer.

Föreläsningarna är fristående medan samtalsserien, Att söka och finna livsmod Ä en serie om existentiell hälsa, innehåller åtta samlingar.

Läs mer på vårt Infoblad Motverka ofrivillig ensamhet här.

Publicerat den 27 augusti av Kalle Spetz

Prenumenera på Senaste nytt i vår kyrka?

Klicka här för att följa vårt nyhetsflöde via RSS