Du är här:Start > Internationellt > Om Mpongwe

Om Mpongwe

Zambia tillhör ett av de fattigaste länderna i Afrika. Över 70% av befolkningen lever på under 1 USD per dag. I Mpongwe distriktet är ca 20% av befolkningen hiv-smittade. Många fler dör dock i magsjukdomar och malaria än AIDS.

1931 kom Anton Johansson, från Eskilstuna, till Zambia. Efter sju mil på cykel böjde han knä vid Mpongwefloden och bad en bön till Gud. Det var starten på det som i dag har utvecklats till en viktig missionsstation med regionsjukhus, skola och kyrka mm. Redan på 1940-talet kom den första sjukhuspersonalen från Sverige till platsen och 1975-1978 byggdes Mpongwe Mission Hospital med stöd från bl.a. SIDA. I dag har sjukhuset 5 vårdavdelningar med sammanlagt 90 bäddar. Inom sjukhusets verksamhet finns flera större projekt, tuberkulosprogram, malariavaccin, HIV/AIDS och ART - klinik (bromsmedicin). Sjukhuset tar emot ca 40 000 patienter/år i öppenvård. 

Fram till 2007 ägde det svenska trossamfundet Evangeliska Frikyrkan (EFK) sjukhuset, men i augusti 2007 överlämnade EFK sjukhuset med tillhörande farm till det zambianska samfundet Mpongwe Baptist Association (MBA) med 14 000 medlemmar.

Anders  Ivarsson

Kassör

anders@skillingemissionshus.se

Mer under Internationellt