Sjukhuset i Mpongwe

 • BVC mottagningen

 • Väntsal

 • En av sjukhusets läkare.

Mpongwe Mission Hospital fungerar som ett av två distriktssjukhus i Mpongwe District. Ett område med omkring 110 000 invånare. Mpongwe District är ett landsbygdsområde utan större tätorter. Det finns 14 hälsocentraler i området.

Sjukhuset ägs av Mpongwe Baptist Association (MBA) sedan 2007. Det leds av en styrelse med representanter från kommun, statens sjukvårdsdistrikt, farmare i området, Baptistkyrkan i Zambia, Mpongwe och Evangeliska Frikyrkan i Sverige.

Under 2005 tog sjukhuset emot ca 21 000 patienter i mottagningen och ca 4000 patienter på vårdavdelningarna. Ca 1 000 mammor födde sina barn på sjukhuset under samma år. Förutom de 6 avdelningarna (män, kvinnor, barn, förlossning, TB och nutrition) finns 2 operationssalar, röntgen, laboratorium, blodbank, kök, tvätteri, apotek och underhållsavdelning. Sjukhuset driver också 4 program: HIV/Aids, Malaria, TB och ART-klinik. Alla dessa program arbetar med såväl undervisning, träning i hemsjukvård, förebyggande och vård.

Staten beslutade den 1 april 2006 att all sjukvård på den zambiska landsbygden skall vara gratis. Detta har medfört att den ekonomiska situationen vid sjukhuset kraftigt har förvärrats. Statens kontanta månatliga bidrag till sjukhuset halverades vid samma tidpunkt. I samband med att fri sjukvård infördes ökade patienttillströmningen andra kvartalet 2006 med 75 procent (jämfört med föregående år). Sjukhuset är, liksom alla landsbygdssjukhus, nu i huvudsak beroende av finansiellt stöd från utlandet.

Relaterad information

Anders  Ivarsson

Kassör

anders@skillingemissionshus.se

Mer under Internationellt

 • Välkommen till vårterminens Alphakurs

  Alpha är en kurs där vi vill ta din längtan och nyfikenhet på allvar. Vi möts i en inbjudande, ärlig och avslappnad miljö där vi tillsammans utforskar den kristna trons grunder.

  I Alpha går vi igenom trons olika delar utan att känna krav på att man måste hålla med eller prestera någonting. Alla är välkomna på lika villkor.

  Kvällen innehåller tre delar. Vi äter god hemlagad soppa och nybakat bröd, lyssnar på ett föredrag och avslutar med att samtala i mindre grupper.

  Samtalen har som främsta syfte att ge rum för deltagarens egna tankar och funderingar.

  Vårterminen 2023 börjar med en "prova-på kväll" tisdagen den 31 januari kl 18:30 för att du ska kunna "känna dig för" om Alphakursen passar dig. För den som vill fortsätta möts vi sedan 10 tisdagskvällar.

  Kursavgiften är 500kr och inkluderar alla måltider.

  Har du frågor eller vill anmäla dig är du välkommen att höra av dig till Kalle Spetz 0735-284328, kalle@skillingemissionshus.se

  Kursen genomförs i samarbete med Studieförundet Bilda.