Ge en gåva

Församlingens verksamhet bygger till största delen på frivilliga gåvor. Här nedan har du två vägar att bidra med medel till församlingens arbete.

Via bankgiro

Sätt in pengar till vårt bankgirokonto 725-1515. Märk gärna inbetalningen med det du vill ge din gåva till.

Via kort

Ge en gåva genom att betala med kort. Du kan antingen betala via ett PayPal-konto, om du innehar ett sådant, eller direkt med ditt VISA- eller Mastercard.
Denna funktion är inte tillgänglig än.

Men mitt hjärta visste att du fanns

Men mitt hjärta visste att du fanns är titeln på en diktsamling som gavs ut av Ulla Wijk 2012. Den innehåller dikter skrivna under ett långt liv. I dem reflekterar Ulla över händelser och upplevelser, ibland tolkade i förhållande till hennes kristna tro. Dikterna har nu tonsatts av Gerth Hyrkäs och finns på en nyinspelad CD kallad I din närhet. Musiken följer dikternas eftertänksamma karaktär vilket gör lyssnandet meditativt och rogivande. Vid kvällens konsert läser Ulla Wijk sina dikter följda av de musikaliska tolkningarna. De som spelar är Ewa-Britt Andersson, dragspel, Wille Hyrkäs, bas, och Gerth Hyrkäs, sång och gitarr.

Fri entré.

Mustig soppa och hembakat bröd finns att köpa i pausen.

Mer under Föredrag och musikkvällar